Nieuwsinkaart.nl

Demo server van Brentjens Geo-ICT

De server Nieuwsinkaart.nl biedt enkele demo's van Brentjens Geo-ICT.

INSPIRE viewer

Via de INSPIRE infrastructuur zijn vele webservices en datasets beschikbaar gesteld. De INSPIRE Viewer biedt toegang tot (vrijwel) alle Nederlandse View Services via een kaart. Deze open services zijn te verkennen via de viewer op http://nieuwsinkaart.nl/inspire/. Deze viewer maakt gebruik van Heron-MC, een krachtige en flexibele open source web mapping client gemaakt met OpenLayers en ExtJS. Opdrachtgever: Geonovum.

PiLOD 1 en 2: Linked Open Data

Voor PiLOD 1 en 2 heeft Brentjens Geo-ICT een demo gemaakt. Eentje toont RDF data met Geografische aspecten op een kaart, gebruik maken van standaard vocabularies. De ander is nog in ontwikkeling en gaat over JSON-LD en GeoJSON. Er is voor nu alvast een eerste (succesvolle) test of GeoJSON die ook JSON-LD bevat direct te tonen.

Een HTML lijst op de kaart zetten

Een eenvoudig voorbeeld van gelaagd bouwen om een statisch HTML lijstje op een kaart af te beelden. Naar het voorbeeld.

GEOZET Monumentale panden en bomen Nijmegen

Deze GEOZET applicatie toont monumentale panden en bomen van de gemeente Nijmegen. Met GEOZET kan geoinformatie op een website gepubliceerd worden, conform de Webrichtlijnen. Deze website is een inzending voor Apps4Nijmegen.

 

PDOK etalage open services

PDOK biedt gestandaardiseerde webservices aan zonder gebruiksrestricties. Deze open services zijn te zien in de viewer op http://nieuwsinkaart.nl/pdok/. Deze viewer maakt gebruik van Heron-MC, een krachtige en flexibele open source web mapping client gemaakt met OpenLayers en ExtJS. Opdrachtgever: PDOK.